[PDF / ENG] - Boron Compounds as Additives to Lubricants

jerseyAdmin

Administrator
Samochód
Kia Ceed CD 1.4 T-GDI
Streszczenie:
Opracowywanie nowych rozwiązań takich jak zastosowanie lekkich materiałów, mniej szkodliwych paliw, kontrolowane procesy spalania paliwa lub bardziej wydajna obróbka spalin umożliwiają zmniejszenie wpływu maszyn na środowisko. Zarówno zmniejszenie zużycia jak i kontrola tarcia są kluczowymi zagadnieniami dla zmniejszenia strat energii, poprawy wydajności i wydłużenia żywotności silnika.

Dialkiloditiofosforany (DTP) różnych metali są szeroko stosowane jako wielofunkcyjne dodatki do smarów mające pomóc kontrolować tarcie i zmniejszyć zużycie w układach mechanicznych. Spośród tych związków dialkiloditiofosforany cynku (ZnDTP) są najczęstszymi dodatkami stosowanymi w olejach. Tworzą one powłoki ochronne na powierzchniach stalowych, a tym samym kontrolują tarcie i zmniejszają zużycie. ZnDTP zawierają jednak cynk oraz duże ilości fosforu i siarki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i powodują zanieczyszczenie środowiska poprzez degradację katalizatorów samochodowych. Dlatego pilnie potrzebne jest zastąpienie ZnDTP związkami niezawierającymi cynku oraz o zmniejszonej zawartości siarki i fosforu.

Związki zawierające bor są znane jako inhibitory korozji, przeciwutleniacze, modyfikatory tarcia i skuteczne dodatki przeciwzużyciowe rozpuszczone w oleju lub jako nierozpuszczalne i nieorganiczne sole boranu zdyspergowane w oleju w postaci nanocząstek. Związki te pojawiają się jako atrakcyjne zamienniki związków już stosowanych jako dodatki do smarów. Niniejsza praca koncentruje się na opracowaniu i badaniach trybologicznych nowych związków boru jako wysoko wydajnych dodatków do smarów. Powinny być one bezpopiołowe ze znacznie zmniejszonymi ilościami siarki i fosforu, co jest korzystne dla ochrony środowiska. Prace przeprowadzono w następujących etapach: (1) Synteza nowych dodatków; (2) Charakterystyka dodatków za pomocą FTIR, (1H, 13C, 31P, 11B) NMR spektroskopia, analiza elementarna i analiza termiczna (TG / DTG, DTA i QMS); (3) Ocena trybologiczna przy użyciu tribometru z czterema kulkami; (4) Analiza powierzchni przy użyciu profilera optycznego i skaningowej mikroskopii elektronowej w połączeniu z rentgenowską spektroskopią energii dyspersyjnej (SEM / EDS). Stwierdzono, że nowe związki boru mają znacznie lepszą skuteczność przeciwzużyciową i wyższą stabilność współczynnika tarcia w czasie w porównaniu z ZnDTP. Te nowe związki są bezpopiołowe ze zmniejszoną ilością siarki i fosforu. Mają także doskonałe właściwości trybologiczne, wysoką stabilność termiczną, dobrą mieszalność z olejami i pozytywne problemy środowiskowe, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla ZnDTP.


Język:
angielski
Format: PDF
 

Attachments

Top